Ban kiểm soát

 

 Ông Trương Tuấn Nghĩa

Quốc tịch: Việt Nam
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng trường Paris Dauphine

Kinh nghiệm:
- Ông có gần 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính và Đầu tư. Với kiên thức chuyên sâu về kế toán và kiểm toán, ông đã áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng, điều hành và kiểm soát các hoạt động của Công ty.
- Với những đóng góp của mình cho Công ty cho nhiệm kỳ vừa qua, ông Nghĩa được Đại hội đồng Cổ đông tin tưởng tiếp tục giao phó trọng trách Trưởng ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2021. 

Ông Ko Tae Teon

Quốc tịch: Hàn Quốc
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Helsinki

Kinh nghiệm:
- Ông Ko từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Công ty Điện tử LG Electronic: Giám đốc Bộ phận Marketing và Bán hàng tại Châu Á, Giám đốc Điều hành LG Electronic Vietnam…
- Hiện tại ông là Giám đốc điều hành Chi nhánh Công ty điện tử Heesung Electronic tại Việt Nam
Công ty tin rằng kinh nghiệm phong phú của ông sẽ giúp nhiều trong các hoạt đông quản trị của công ty

Ông Nguyễn Đắc Hướng

Quốc tịch: Việt Nam
Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm:
- Là chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán và quản trị kinh doanh với chứng chỉ Kế toán trưởng và quản lý doanh nghiệp, ông Hướng đã có nhiều đóng góp lớn cho các Công ty mà ông tham gia với tư cách thành viên BKS và thành viên HĐQT.
- Tham gia vào Ban kiểm soát của Everpia từ tháng 08/2018, Công ty tin tưởng ông sẽ góp phần thúc đẩy công tác cải thiện hệ thống kế toán của Công ty theo chuẩn mực kế toán quốc tế, cũng như hợp lý hóa hệ thống quản trị.