Công ty thành viên và công ty liên kết

Công ty TNHH Everpia Korea

Ngành nghề: Nhập khẩu các nguyên vật liệu để sản xuất Chăn ga gối đệm và Bông tấm, thực hiện quyền phân phối và xuất nhập khẩu các sản phẩm Chăn ga gối đệm và Bông tấm

Vốn điều lệ: 34,000,000,000 VNĐ

Tỉ lệ sở hữu: 100%

Địa chỉ: A-408, 3, Godeung-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Công ty cổ phần Texpia

Ngành nghề: Sản xuất và gia công các loại khăn và vải dùng may khăn

Vốn điều lệ: 26,339,590,000 VNĐ

Tỉ lệ sở hữu: 44%

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai