Nhà cung ứng

Để xây dựng một hệ sinh thái đa dạng và cân bằng trong chuỗi cung ứng, minh bạch trong việc lựa chọn nhà cung ứng và tạo dựng mối quan hệ bền vững với các nhà cung ứng có chung mục tiêu cung cấp các sản phẩm chất lượng tới khách hàng là điều cần thiết. Chúng tôi đặt ra 04 tiêu chí đánh giá để lựa chọn được các nhà cung ứng phù hợp như sau:

  1. Sự uy tín: Thể hiện qua hồ sơ pháp lý và lịch sử giao dịch với các đối tác của nhà cung ứng
  2. Chất lượng, giá thành và vận chuyển: Chất lượng luôn là yếu tố hàng đầu trong việc chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp bởi chất lượng ảnh hưởng trực tiếp tới sản phẩm. Giá thành và giao hàng kịp lúc giúp chúng tôi giảm thiểu gánh nặng chi phí đầu vào và khan hiếm nguyên vât liệu.
  3. Năng lực tài chính: Nhà cung ứng có năng lực tài chính tốt sẽ giúp việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ không bị gián đoạn do những hậu quả từ rủi ro tài chính gây ra.
  4. Mối quan hệ hợp tác lâu dài: Nhà cung ứng cần nỗ lực cùng chúng tôi đạt được mục tiêu chung đó là cung cấp các sản phẩm tốt nhất tới khách hàng, không chỉ bằng việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn thông qua những thông lệ tốt về phát triển bền vững cho chuỗi cung ứng.

Thông qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi có thể tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất về nhà cung ứng để từ đó đưa ra quyết định lựa chọn nhà cung ứng phù hợp với các tiêu chí đã đề ra:

  1. Trực tiếp: thông qua việc họp mặt hoặc thẩm định tại cơ sở của nhà cung ứng, trao đổi qua điện thoại, thư điện tử
  2. Gián tiếp: tham khảo mạng lưới đối tác hiện hành hoặc trên Internet

Nếu đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm, chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn các nhà cung ứng nội địa để tăng tính chủ động trong nguồn cung ứng nguyên vật liệu, dễ dàng hơn trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đồng thời tăng tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm.

Các tác động tới môi trường của sản phẩm mà chúng tôi sản xuất bao gồm cả tác động của các nhà cung cấp. Do đó, với mong muốn các nhà cung ứng cùng chúng tôi sẻ chia thách thức xây dựng chuỗi giá trị bền vững, chúng tôi yêu cầu các nhà cung ứng cùng tham gia sử dụng chỉ số Higg để đánh giá hiệu suất, giám sát các tác động tới môi trường và cải thiện.