25/01/2019

CBTT Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2019

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Everpia kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
  • Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2019.
  • Ngày họp dự kiến: 19/04/2019

Vui lòng tải nội dung chi tiết tại đây

Trân trọng!