27/04/2023

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng kính gửi các Quý cổ đông kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 04 năm 2023 như tại file đính kèm (download

Trân trọng!