08/03/2022

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

Kính gửi Quý cổ đông,
 
Công ty cổ phần Everpia trân trọng kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Chi tiết tại file download

Trân trọng!