16/12/2021

Nội dung và tài liệu lấy ý kiến cố đông bằng văn bản

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 16/12/2021, Công ty Cổ phần Everpia đã họp và ban hành 
Nghị quyết HĐQT số 009/2021/HĐQT/NQ thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Toàn bộ thông tin và chi tiết tài liệu vui lòng xem tại đây (download)

Trân trọng thông báo!