30/03/2023

NQ HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia xin được gửi tới Quý cổ đông NQ HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Theo đó:    
-    Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
-    Ngày họp: 27/04/2023

Chi tiết CBTT vui lòng đọc ở tài liệu đính kèm (download

Trân trọng!