20/02/2024

NQ HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia xin được gửi tới Quý cổ đông NQ HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Theo đó:    
-    Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
-    Ngày họp dự kiến: 24/04/2024

Chi tiết CBTT vui lòng đọc ở tài liệu đính kèm (download

Trân trọng!