27/04/2023

Thông báo bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng kính gửi các bản công bố thông tin bổ nhiệm ông Lee Bang Hyun là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022-2026. 

Chi tiết tại file đính kèm (download)

Trân trọng!