27/03/2024

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Ever
pia trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
 
Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
- Thời gian: 0
9:00 Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024  
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Everpia - Chi nhánh Hưng Yên - Khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang , huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Trong trường hợp không thể đến tham dự ĐHCĐ trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách lập một văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo Mẫ
u giấy ủy quyền đính kèm gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax, hoặc email đến Công ty trước ngày 19/04/2024 theo địa chỉ:

- Phòng Kế hoạch – Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: (84-221) 3791 777 – Fax: (84-221) 379 1999
  Email: info@everon.com

Vui lòng tải Thư mời và Mẫu giấy ủy quyền dưới đây:

 
Trân trọng!