02/04/2021

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
- Thời gian: 09:00 Thứ Sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Everpia - Chi nhánh Hưng Yên, khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang , huyện Văn Lâm, Hưng Yên


Trong trường hợp không thể đến tham dự ĐHCĐ trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách lập một văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo Mẫu giấy ủy quyền đính kèm gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước ngày 20/04/2021 theo địa chỉ:
Phòng Kế hoạch – Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Fax: (84-221) 3791999


Vui lòng tải Thư mời, Mẫu giấy ủy quyền và Tài liệu họp dưới đây:

Giấy mời
Mẫu giấy ủy quyền
Trân trọng!