28/04/2023

Thông báo thay đổi Người phụ trách Quản trị công ty

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 005/HĐQT/NQ về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty mới. Theo đó, bà Đinh Thị Thanh Nhàn sẽ là Người phụ trách quản trị công ty thay thế ô Lee Bang Hyun từ ngày 28/04/2023.

Chi tiết tại file đính kèm (download)

Trân trọng!