30/06/2023

Nghị quyết HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán và phê duyệt giao dịch với bên liên quan

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 007/2023HDQT/ND thông qua:
 

(i) Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

 

(ii) Thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Everpia với công ty con tại Hàn Quốc - Công ty cổ phần Everpia Korea. Theo đó, các giao dịch sẽ được thực hiện sẽ là các giao dịch mua bán sản phẩm; mua bán máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu, vật tư ngành liên quan lĩnh vực hoạt động của Everpia; dịch vụ  hỗ trợ tiếp thị sản phẩm.


Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại file đính kèm (download)

Trân trọng!

Công ty cổ phần Everpia