11/07/2023

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông,


Công ty cổ phần Everpia trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại file đính kèm (download)

Trân trọng!
Công ty Cổ phần Everpia