16/09/2022

Everpia đạt giải thưởng doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất (IR Awards 2022)

TP.HCM, ngày 15/09/2022, CTCP Everpia chính thức được vinh danh trong Top 3 “Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR xuấtsắc nhất– Nhóm Small&Micro Cap” tại Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2022 (IR Awards 2022) do Hiệp hội các Nhà quản trị Tài chính Việt Nam, Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống và Vietstock.vn đồng tổ chức. 

IR Awards 2022 là chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của IR, cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, gia tăng chất lượng công bố thông tin và niềm tin của nhà đầu tư. Năm nay, Ban tổ chức đã vinh danh doanh nghiệp niêm yết thuộc hai hệ thống bình chọn IR, gồm: bình chọn IR trực tuyến dành cho nhà đầu tư đại chúng và bình chọn đánh giá IR dành cho các định chế tài chính. Đây là hai đối tượng trọng yếu trong quá trình huy động vốn của doanh nghiệp, do vậy họ chính là những giám khảo đem lại đánh giá hoạt động IR chuẩn xác nhất.

Trải qua nhiều vòng khảo sát và định lượng kỹ càng đối với 736 doanh nghiệp niêm yết, 45 doanh nghiệp tiêu biểu tiếp tục phải vượt qua vòng bình chọn của cộng đồng nhà đầu tư cùng với bộ tiêu chí khắt khe nhất từ sự đánh giá chuyên môn IR của 31 định chế tài chính hàng đầu dựa trên 7 nhóm tiêu chí, bao gồm (1) Chất lượng công bố thông tin; (2) Website IR; (3) Truyền thông tài chính; (4) Quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR; (5) Phát hành cổ phần; (6) Sự kiện IR và (7) Công tác IR với định chế tài chính. Kết quả, CTCP Everpia xuất sắc được vinh danh tại hạng mục giải thưởng thuộc nhóm Small&Micro Cap được các định chế tài chính đánh giá cao nhất. 

Từ năm 2010, Cổ phiếu của Everpia được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là EVE. Trong quá trình hoạt động, Everpia luôn chú trọng thực hiện các hoạt động cho nhà đầu tư một cách bài bản và được quy chuẩn hóa để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư trong việc tiếp cận các thông tin có liên quan một cách chính xác và kịp thời.

Định kỳ hàng tháng, Everpia đều cập nhật tới cổ đông công ty và nhà đầu tư trên toàn thị trường kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch hoạt động các giai đoạn tiếp theo. Toàn bộ Nghị quyết của HĐQT, các thông tin liên quan đến quyền lợi cổ đông đều được công bố thông tin trên các phương tiện của UBCKNN và Sở GDCK Tp.HCM đồng thời tại website công ty bằng cả hai phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh nhằm hỗ trợ các cổ đông trong việc kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty. Các quyền khác của Cổ đông như quyền được tham gia, bỏ phiếu, bầu chọn & bãi nhiệm thành viên HĐQT, chính sách biểu quyết vắng mặt của Cổ đông đều được đảm bảo. Điều lệ & Quy chế quản trị công ty có những quy định rõ về việc ứng xử bình đẳng với các cổ đông, không có ưu đãi cho một đối tượng cổ đông nào, việc biểu quyết được thực hiện theo các quy chế, quy định hiện hành.