Khách hàng

“Các thị trường xuất khẩu chính cho các sản phẩm chăn ga gối đệm của chúng tôi là Hàn Quốc, UAE và Dubai.”

Everpia luôn cố gắng hướng tới những sản phẩm chất lượng cao và xuất khẩu sản phẩm của mình sang các thị trường có nhu cầu cao như Hoa Kỳ và Châu Âu. Do đó, Everpia đã thiết lập được mối quan hệ lâu dài với các đối tác nước ngoài vì mặt hàng chăn ga gối đệm đã có uy tín trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, Everpia không ngừng tìm kiếm và mở rộng mạng lưới đối tác để trở thành một doanh nghiệp toàn cầu.

Đối tác xuất khẩu chăn ga gối đệm của Everpia

Hầu hết các hình thức hợp tác xuất khẩu chăn ga gối đệm là mua sản phẩm của Everon hoặc OEM (Original Equipment Manufacturer), nghĩa là “sản xuất cho” một công ty khác, và sản phẩm được đưa ra thị trường dưới thương hiệu của công ty thuê làm sản phẩm.