29/08/2023

Giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

Chi tiết bản Giải trình vui lòng đọc ở tài liệu đính kèm (download)

Trân trọng!